Yalova'nın Yükselen Değeri
  • Telefon +90 226 440 00 77
  • E-Posta iletisim@subasi.bel.tr
  • Adres Merkez Mh. 12. Sk. No: 3

Yazılar

Dükkan Kiralama İhale İlanı

SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1) Belediye Encümenimizin 21.03.2018 tarih ve 15 Sayılı kararına istinaden Belediyemize ait Denizgören Mahallesi, İş Merkezleri A Blok No:7 de bulunan boş dükkanın 2 (İki) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.
2) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 11.04.2018 Çarşamba günü saat 11:30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3) İhale açılış muhammen bedeli aylık 250,00-(İkiyüzelli) TL’sı olup, ihaleye iştirak edebilmek için 2 Yıllık Toplam 6.000,00.-(Altıbin) TL üzerinden olan geçici teminatı 180,00.-(Yüzseksen)TL’sını 10.04.2018 Salı günü Saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
4) İhaleye Katılacak istekliler, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Şartnameyi 150,00.-(Yüzelli) TL karşılığında temin edebilirler.
5) İhaleye Katılacak İsteklilerden Aranılan Belgeler ;
a-İkamet ilmühaberi
b-3 imza örnekli kimlik fotokopisi
c-Tebligat için adres beyanı irtibat için telefon numarası.
d-İhaleye katılmak isteyen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borçları olmadığına dair alınmış belge.
e-Şartnameyi satın aldığına dair makbuz.