Yalova'nın Yükselen Değeri
  • Telefon +90 226 440 00 77
  • E-Posta iletisim@subasi.bel.tr
  • Adres Merkez Mh. 12. Sk. No: 3

Yazılar

Büfe Yeri Kiralama İhale İlanı

SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURULUR

1) Encümenimizin 21.03.2018 tarih ve 14 Nolu kararına istinaden, Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan; Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:49’da bulunan Büfe Yeri, 2 (iki) yıllığına ihaleyle kiraya verilecektir.
2) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 11.04.2018 Çarşamba günü saat 11:15’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3) İhale açılış muhammen bedeli Aylık 400,00- (Dörtyüz) TL’sı 2 yıllık toplam 9.600,00.- (Dokuzbinaltıyüz) TL’sı olup, geçici teminat olan 300,00.- (Üçyüz) TL’nı 10.04.2018 Salı günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
4) İhaleye Katılacak İsteklilerden Aranılan Belgeler ;
a- İkametgah ilmühaberi
b- 3 imza örnekli kimlik fotokopisi
c- Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası
d- İhaleye girecek istekliler Geçici Teminatını 10 / 04 / 2018 Salı günü Saat 17:00’a kadar belediyemiz veznesine yatırmak zorundadırlar.
e- İhaleye katılmak isteyen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden geçmiş döneme ait borçları olmadığına dair alınmış belge.

5) İhaleye istekliler, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Şartname ve eklerini 150,00.-(Yüzelli) TL karşılığında temin edebilirler.